7 Kompania Balonów ObserwacyjnychPododdział wojsk balonowych Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 2 Batalion Balonowy (Legionowo).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Lotnictwo armii "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: NN.

Polegli

Weterani