5 Batalion StrzelcówSamodzielny pododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: III batalion 32 Pułku Piechoty (Modlin).

Miejsce mobilizacji: Działdowo.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Nowogródzka Brygada Kawalerii / armia "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Piotr Perucki.

Polegli

Weterani