91 Dywizjon PancernySamodzielny pododdział broni pancernej Wojska Polskiego w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 4 Batalion Pancerny (Brześć nad Bugiem).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Nowogródzka Brygada Kawalerii / armia "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Antoni Śliwiński.

Polegli

Weterani