2 Szwadron PionierówOrganiczny pododdział kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Warszawa.

Jednostka mobilizująca: 1 Dywizjon Artylerii Konnej (Warszawa).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Mazowiecka Brygada Kawalerii / armia "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Józef Zdanowicz-Zemsta.

Polegli

Weterani