11 Dywizjon PancernySamodzielny pododdział broni pancernej Wojska Polskiego w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych (Modlin).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Mazowiecka Brygada Kawalerii / armia "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Stefan Majewski.

Polegli

Weterani