1 Dywizjon Artylerii Konnej im. gen. Józefa BemaPododdział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Warszawa.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Mazowiecka Brygada Kawalerii / armia "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Tadeusz Pietsch.

Polegli

Weterani