81 Bateria Artylerii PrzeciwlotniczejSamodzielny pododdział artylerii Wojska Polskiego w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 1 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (Warszawa).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Mazowiecka Brygada Kawalerii / armia "Modlin" (nominalnie), 20 Dywizja Piechoty / armia "Modlin" (faktycznie).

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppor. Stefan Pawłowski.

Polegli

Weterani