20 Batalion SaperówSamodzielny pododdział saperów Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: Ośrodek Sapersko-Pionierski 20 DP (Słonim).

Miejsce mobilizacji: Grudziądz, Baranowicze (1 kompania).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 20 Dywizja Piechoty / armia "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Czesław Paczkowski (do 5 września), mjr Juliusz Levittoux.

Polegli

Weterani