79 Pułk Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa SapiehyOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Słonim, Bereza Kartuska (batalion zapasowy).

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: 20 Dywizja Piechoty / armia "Modlin".

Dowództwo we Wrze¶niu 1939 r.: ppłk dypl. Konstanty Zaborowski.

Polegli

Weterani