8 szwadron Kawalerii DywizyjnejPododdział rozpoznawczy Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. sformowany jako organiczna jednostka dywizyjna (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: Komenda Rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego 8 DP (Modlin).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 8 Dywizja Piechoty / armia "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Jarosław Ciechanowski.

Polegli

Weterani