89 Bateria Artylerii PrzeciwlotniczejSamodzielny pododdział artylerii Wojska Polskiego w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 9 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (Brześć nad Bugiem).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Nowogródzka Brygada Kawalerii / armia "Modlin" (nominalnie), 8 Dywizja Piechoty / armia "Modlin" (faktycznie).

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt. Janusz Klimontowicz.

Polegli

Weterani