8 Płocki Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Bolesława KrzywoustegoOddział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Płock.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 8 Dywizja Piechoty / armia "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Jan Damasiewicz.

Polegli

Weterani