32 Pułk PiechotyOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Modlin.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 8 Dywizja Piechoty / armia "Modlin".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Stefan Zając.

Polegli

Weterani