Lotnictwo Armii "Modlin"Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: płk pil. Tadeusz Prauss.

Polegli

Weterani