Nowogródzka Brygada KawaleriiWielka jednostka kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Baranowicze.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: armia "Modlin".

Dowództwo we wrześniu 1939: gen. bryg. Władysław Anders (do 11 września), płk Kazimierz Żelisławski (12-24 września).

Polegli

Weterani