44 Samodzielna Kompania Karabinów Maszynowych i Broni TowarzyszącychSamodzielny pododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r.

Jednostka mobilizująca: 18 Pułk Piechoty (Skierniewice).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 44 Dywizja Piechoty (Rezerwowa) / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: por. Zdzisław Eugeniusz Kozdęba.

Polegli

Weterani