101 Samodzielna Kompania Karabinów Maszynowych i Broni Towarzyszących

Samodzielny pododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 2 Pułk Piechoty (Sandomierz).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 2 Dywizja Piechoty / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppor. rez. Jan Stefan Gruszka.

Polegli

Weterani