81 Samodzielna Kompania Karabinów Maszynowych i Broni TowarzyszącychSamodzielny pododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 14 Pułk Piechoty (Włocławek).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 4 Dywizja Piechoty / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt. Leon Wyczółkowski.

Polegli

Weterani