54 Pułk Artylerii LekkiejOddział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostki mobilizujące: 26 Pułk Artylerii Lekkiej - Skierniewice (dowództwo i I dyon), 18 Pułk Artylerii Lekkiej - Łódź (II i III dyon).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 44 Dywizja Piechoty (Rezerwowa) / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Zygmunt Kapsa.

Polegli

Weterani