44 Kompania KolarzyPododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r.

Jednostka mobilizująca: 18 Pułk Piechoty (Skierniewice).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 44 Dywizja Piechoty (Rezerwowa) / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppor. rez. Edward Beyga.

Polegli

Weterani