83 Kompania KolarzyPododdział rozpoznawczy piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 64 Pułk Piechoty (Grudziądz).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 16 Dywizja Piechoty / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt. Józef Bolesław Buczyński.

Polegli

Weterani