81 Kompania KolarzyPododdział rozpoznawczy piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 63 Pułk Piechoty (Toruń).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 4 Dywizja Piechoty / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: NN.

Polegli

Weterani