4 Samodzielny Pluton Karabinów MaszynowychSamodzielny pododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. sformowany jako organiczna jednostka brygady kawalerii (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 2 Pułk Strzelców Konnych (Hrubieszów).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Wołyńska Brygada Kawalerii / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppor. rez. Kazimierz Kamler.

Polegli

Weterani