6 Samodzielny Pluton Karabinów MaszynowychSamodzielny pododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. sformowany jako organiczna jednostka brygady kawalerii (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 14 Pułk Ułanów (Lwów).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Podolska Brygada Kawalerii / armia "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppor. rez. Jan Teodor Ignacy Serwatowski.

Polegli

Weterani