"Hetman Żółkiewski"Statek sztabowy - holownik inspekcyjny Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Baza pokojowa: Brdyujście.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Oddział Wydzielony "Wisła" Flotylli Rzecznej / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kmdr ppor. Roman Kanafoyski (dowódca OW "Wisła").

Polegli

Weterani