K 5Krypa - baza mieszkalna Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Baza pokojowa: Brdyujście.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Oddział Wydzielony "Wisła" Flotylli Rzecznej / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: st. bosm. Michał Gostomski - p. o. dowódcy grupy kutrów uzbrojonych (KU) OW "Wisła".

Polegli

Weterani