KU 30Ścigacz rzeczny Marynarki Wojennej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Baza pokojowa: Brdyujście.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Oddział Wydzielony "Wisła" Flotylli Rzecznej / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: bosm. Edward Adamoszek.

Polegli

Weterani