82 Bateria Artylerii PrzeciwlotniczejPododdział artylerii Wojska Polskiego w wojnie obronnej Polski 1939 r. sformowany jako organiczna jednostka brygady kawalerii (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 13 Bateria Artylerii Przeciwlotniczej (Równe).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Wołyńska Brygada Kawalerii / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppor. Józef Jahołkowski.

Polegli

Weterani