91 Bateria Artylerii PrzeciwlotniczejPododdział artylerii Wojska Polskiego w wojnie obronnej Polski 1939 r. sformowany jako organiczna jednostka brygady kawalerii (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 8 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (Toruń).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Pomorska Brygada Kawalerii / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: por. Ryszard Degórski.

Polegli

Weterani