86 Bateria Artylerii PrzeciwlotniczejPododdział artylerii Wojska Polskiego w wojnie obronnej Polski 1939 r. sformowany jako organiczna jednostka brygady kawalerii (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 6 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (Lwów).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Podolska Brygada Kawalerii / armia "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt. Artur Franciszek Oswald Peschel.

Polegli

Weterani