6 Batalion Strzelców

Samodzielny pododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 58 Pułk Piechoty (Poznań).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Dowódca armii "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Marian Kwiatkowski.

Polegli

Weterani