7 Pluton ŁącznikowyPododdział lotnictwa Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 4 Pułk Lotniczy (Toruń).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Lotnictwo armii "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppor. rez. pil. Henryk Lewandowski.

Polegli

Weterani