4 Kompania Balonów ObserwacyjnychPododdział wojsk balonowych Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w pokojowej organizacji WP).

Jednostka mobilizująca: 1 Batalion Balonowy (Toruń).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Lotnictwo armii "Poznań".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt. obs. bal. Kazimierz Mensch.

Polegli

Weterani