30 Batalion SaperówSamodzielny pododdział saperów Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 6 Batalion Saperów (Brześć).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 30 Dywizja Piechoty / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: kpt. inż. Jerzy Skalski.

Polegli

Weterani