30 Dywizjon Artylerii CiężkiejPododdział artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Brześć nad Bugiem.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 30 Dywizja Piechoty / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Aleksander Korsak.

Polegli

Weterani