2 szwadron Kawalerii DywizyjnejPododdział rozpoznawczy Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. sformowany jako organiczna jednostka dywizyjna (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: Komenda Rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego 2 DP (Kielce).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 2 Dywizja Piechoty / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Stanisław Nakoniecznikoff-Klukowski.

Polegli

Weterani