2 Batalion StrzelcówSamodzielny pododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Tczew.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Oddział Wydzielony "Tczew" / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Stanisław Janik.

Polegli

Weterani