1 Batalion StrzelcówSamodzielny pododdział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Chojnice.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Oddział Wydzielony „Chojnice” / Grupa Operacyjna "Czersk" / armia "Pomorze".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Gustaw Zacny.

Polegli

Weterani