10 Bateria Artylerii PrzeciwlotniczejSamodzielny pododdział artylerii Wojska Polskiego w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 7 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (Poznań).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 10 Dywizja Piechoty / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: por. Stanisław Mieczysław Ungeheier.

Polegli

Weterani