2 Bateria Artylerii PrzeciwlotniczejSamodzielny pododdział artylerii Wojska Polskiego w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 11 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (Stężyca).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 2 Dywizja Piechoty Legionów / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: por. Alfred Adam Słociński.

Polegli

Weterani