21 Dywizjon Pancerny



Samodzielny pododdział broni pancernej Wojska Polskiego w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: 12 Batalion Pancerny (Łuck).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: Wołyńska Brygada Kawalerii / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Stanisław Gliński.

Polegli

Weterani