146 Pułk Piechoty RezerwowyOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostki mobilizujące: 28 Pułk Strzelców Kaniowskich - Łódź (dowództwo i pododdziały specjalne), 25 Pułk Piechoty - Piotrków (I baon), Kadra Batalionu Zapasowego 27 Pułku Piechoty z Częstochowy przetransportowana 27 sierpnia 1939 r. do Ośrodka Zapasowego 7 Dywizji Piechoty w Piotrkowie (II baon), Kadra Batalionu Zapasowego 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca przebywająca w Ośrodku Zapasowym 7 Dywizji Piechoty w Piotrkowie (III baon).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 44 Dywizja Piechoty (Rezerwowa) / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Artur Pollak.

Polegli

Weterani