145 Pułk Piechoty RezerwowyOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostki mobilizujące: 10 Pułk Piechoty - Łowicz (dowództwo i pododdziały specjalne), 18 Pułk Piechoty - Skierniewice (I baon), 37 Pułk Piechoty - Kutno (II baon), 28 Pułk Strzelców Kaniowskich - Łódź (III baon).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 44 Dywizja Piechoty (Rezerwowa) / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Józef Marcickiewicz.

Polegli

Weterani