PolicjanciPracownicy Policji Państwowej zapewniali porządek i bezpieczeństwo na terenach, na których jeszcze nie było działań wojennych.

Polegli

Weterani