Pomorska Brygada KawaleriiWielka jednostka kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Bydgoszcz.

Podporz±dkowanie w dniu 1 wrze¶nia 1939 r.: armia "Pomorze".

Dowództwo we wrze¶niu 1939: płk Adam Bogoria-Zakrzewski.

Polegli

Weterani