10 Batalion SaperówSamodzielny pododdział saperów Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej w wojnie obronnej Polski 1939 r. (nie występował w organizacji pokojowej WP).

Jednostka mobilizująca: Ośrodek Sapersko-Pionierski 10 DP (Sieradz).

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 10 Dywizja Piechoty / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: mjr Ludwik Siemiński.

Polegli

Weterani