31 Pułk Strzelców KaniowskichOddział piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Garnizon pokojowy: Łódź, Sieradz (II i III baon).

Jednostka macierzysta: 10 Dywizja Piechoty.

Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 10 Dywizja Piechoty / armia "Łódź".

Dowództwo we Wrześniu 1939 r.: ppłk Wincenty Wnuk.

Polegli

Weterani