Cmentarze

Suserz, mogiła zbiorowa

gm. SZCZAWIN KOŚCIELNY, pow. GOSTYNIŃSKI, woj. MAZOWIECKIE.

Liczba pochowanych: 2.
Administrator: Urząd Gminy Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny.

Zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najswiętszej Marii Panny w Suserzu.


galeria

Suserz, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 15. 05. 2011 r. (fot. Krzysztof Zadrożny / www.tradytor.pl).Suserz, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 15. 05. 2011 r. (fot. Krzysztof Zadrożny / www.tradytor.pl).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: