Cmentarze

Stryków, ul. Legionów, mogiła zbiorowa

gm. STRYKÓW, pow. ZGIERSKI, woj. ŁÓDZKIE.

Liczba pochowanych:
Administrator: Urząd Miasta-Gminy Stryków, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków.

Zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii pw. św. Anny i św. Marcina Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie.


galeria

Stryków, ul. Legionów, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Legionów, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Legionów, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Legionów, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Legionów, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Legionów, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Legionów, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Stryków, ul. Legionów, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 31. 10. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: