Cmentarze

Mnich, mogiła zbiorowa

gm. OPORÓW, pow. KUTNOWSKI, woj. ŁÓDZKIE.

Liczba pochowanych: 9.
Administrator: Urząd Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów.

Zbiorowa mogiła wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. zlokalizowana na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Mnichu.


galeria

Mnich, mogiła zbiorowa. Stan z dn. 27. 11. 2007 r. (fot. Marek Drabik).

Pochowani/zidentyfikowani:

Weterani: